logo

Despre proiect


Beneficiar: PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT, PANIFICATIE SI PRODUSE FAINOASE "ROMPAN"

Titlu proiect: Imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini ale angajatilor din industria de morarit, panificatie si produse fainoase (cod MYSMIS 128162)

Sursa de finantare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Apel de proiecte: POCU/464/3/12/Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

Aria de implementare: regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest si Centru

Durata proiectului: 18 luni (16 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021)

Obiectiv general al proiectului este de a contribui la cresterea competitivitatii profesionale prin dezvoltarea resurselor umane, prin facilitarea accesului la servicii de formare profesionala continua si servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru 537 persoane - angajati din industria de morarit, panificatie si produse fainoase din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia si Centru, in vederea cresterii performantelor in plan profesional, in concordanta cu cerintele locurilor de munca din sectorul de morarit, panificatie si produse fainoase.

 

De asemenea, proiectul vizeaza sprijinirea a minim 36 de IMM-uri din sectorul de morarit, panificatie si produse fainoase in scopul imbunatatirii continue a activitatii angajatilor, cresterii competitivitatii lor si adaptarii eficiente la conditiile de piata si la exigentele consumatorilor.

Alte Pagini

Cursuri

mai multe

Activitati previzionate

mai multe

Programe de invatare

15 programe de invatare la locul de munca pentru intreprinderi care-si desfasoara activitatea in domeniul morarit, panificatie si produse fainoase